Zhuhai Huifeng Packing Materials Co. Ltd.
Address: 4/F, Nongxin Finance Building, No. 223 Xing Ye Road, Xiangzhou District, Zhuhai City, China
Tel: (0756) 2263688
E-mail: Tanyuqi77@yahoo.cn
Website: http://zhhuifeng.cn.alibaba.com
Chinese version only

Factory 1:Hi-tech Development Zone, Heyuan City, Guangdong, China
Tel: (762) 360 0063
Fax: (762) 360 0073

Factory 2:Zhi Yu Village, Yuan Tan Town, Qing Chen District, Qing Yuan City, Guangdong, China
Tel: (763) 329 4488
Fax: (763) 329 4222