Fingerprint Ltd.
地址: 香港柴灣康民街10號新力工業大廈1樓
電話: (852) 2891 8081
傳真: (852) 2834 5200
電郵: william@fingerprint.com.hk
網址: www.fingerprint.com.hk
菲林輸出、鋅版輸出、電腦分色、電腦噴晝、柯達相紙、燈片輸出、柯式印刷、彩色及黑白影印及輸出。